Partners in duurzaamheid

​UCLL gaat conform SDG17 partnerschappen aan om te werken aan de SDG's: 

 • E3UDRES2
  E³UDRES² staat voor Engaged and Entrepreneurial European University as driver for Smart and Sustainable Regions.  UCLL (UC Limburg) is partner in dit Europees netwerk dat zich inzet om van studenten de change agents te maken die hun internationale en methodologische competenties inzetten om lokale (wicked) uitdagingen aan te gaan.   Internationaal, intercultureel én interdisciplinair.  Lees hier hoe UCLL R&E zich hierin engageert
  Er is gekozen voor volgende speerpunten:  wat is de rol van de mens in een maatschappij gevormd door artificiële intelligentie; hoe initiëren en ondersteunen we de circulaire economie; hoe zorgen we voor wel-zijn voor iedere burger en wat is actief oud worden eigenlijk? 
  E³UDRES² biedt studenten de mogelijkheid om in te stappen in I Living Labs
  Contact: José Tummers, Roger Heijmans en Sara Gilissen

   
 • Copernicus Alliance 
  De Copernicus Alliance is het European Network on Higher Education for Sustainable Development.  Dit netwerk van universiteiten en hogescholen  engageert zich 'to transformative learning and change for sustainable development'.    UCLL's duurzaamheidsstragie met IMPACT focust op curricula om van alle alumni van UCLL 'sustainability changemakers' te maken.  UCLL stapt in  als 'Institunional Trial Member'. 
  Ontdek de leden van dit netwerk en schrijf in voor de nieuwsbrief
  Contact: Sara Gilissen (E³UDRES²) en Irene Hermans 
   
 • UNESCO 
  De  van het grootste internationale scholennetwerk Associated Schools Project Netwerkt (ASPnet).  Dit verbindt onderwijsinstellingen over de hele wereld met elkaar rond een gezamelijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren.  UCLL neemt een trekkersrol op in het Vlaamse ASPnet.   Vanuit haar pedagogisch project ondersteunt de lerarenopleidng de 17 SDG's die gericht zijn op het respecteren en realiseren van de mensenrechten.  De nadruk ligt op SDG4 Quality Education: verzeker toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
  Contact: Stijn Dhert
   
 • Students Organizing for Sustainability International 
  UCLL werkt samen met SOS International om de gehele UCLL community te betrekken bij haar duurzaamheidstrategie met impact.  
  Samen met SOS International ondersteunen we de Impact Teams in UCLL.   Ontdek de Impact Teams ook op onze webpagina!
  Contact: Irene Hermans, Yentl Biebaut, Linde Henkens, Chris Berthels, Bert Maes 
   
 • Klimaatcontact
  UCLL werkt samen met Klimaatcontact om een goed onderbouwd professionalisering aan te bieden ivm coachingsvaardigheden voor het klimaat.  In  januari kan je een UCLL professionalisering volgen.
  Contact: Evert Vanecht
   
 • Departement Omgeving - Hoger Onderwijs
  Het duurzaam educatiepunt van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil duurzaam hoger onderwijs hebben bewerkstelligen.  Hierbij worden studenten maximaal voorbereid op het aanpakken van duurzaamheidskwesties in de samenleving.  Het educatiepunt voor het hoger onderwijs wil inspiren en ondersteunen via online leertools, bij te dragen tot het ontwerp van onderwijsprocessen en verbindende initiatieven.   Via de Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs betrekt ze alle hoger onderwijsinstellingen van Vlaanderen.
  Contact: Stefan Verheyden en Irene Hermans 
   
 • The Shift
  UCLL is lid van hét verzamelpunt voor duurzaamheid in België.  Samen met haar leden en partners willen ze de transitie maken naar een duurzame samenleving en economie. 
  The Shift heeft meer dan 460 leden, focust op de realisatie van de 17 SDG's en meer bepaald op: mobiliteit, energie, voedsel, werk en inclusie, het herdefiniëren van waarde, circulaire economie, bronnen, ongelijkheid, biodiversiteit en transversaliteit.
  Ze organiseert regelmatig events en workshops waar partners elkaar vinden om duurzame netwerken op te zetten.   UCLL medewerkers genieten van de korting. 
  Nieuws uit hun maandelijkse nieuwsbrief wordt op het intranet van UCLL gepost. 
  Contact: Irene Hermans
   
 • Leuven 2030 Urban Lab 
  Het Leuven 2030 Urban  Lab is een partnerschap tussen KU Leuven, UCLL, imec, stad Leuven en Leuven203 om de samenwerking rond duurzaamheidsvraagstukken verder te versterken.    Dit partnerschap beoogt de kennisopbouw, - uitwisseling en -deling tussen de verschillende partners te versterken met als doel om stad en regio Leuven te gebruiken als levende laboratoria.  Laboratoria waar de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement wordt benut om de huidige stedelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan. 
  Op 7 september 2022 ondertekende UCLL de samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage). 
  Bezoek de website, schrijf in voor de nieuwsbrief en maak deel uit van ons netwerk! 
  Contact: Pieter Willems, Sebastiaan Boussauw en Irene Hermans
   
 • Leuven2030
  Leuven2030 zet zich in voor een klimaatneutrale stad en zet zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst.  Leuven2030 wil héél Leuven inspireren tot duurzaam gedrag.  Vele inwoners, bedrijven, scholen en organisaties en overheden grijpen al hun kans, nemen hun verantwoordelijkheid op en bouwen mee aan onze klimaatneutrale toekomst. 
  UCLL is stichtend lid en ondertekende in 2019 de Road to 2050: 13 programma's naar een klimaatneutraal Leuven.
  Nieuws uit hun maandelijkse nieuwsbrief wordt op het intranet van UCLL gepost. 
  Contact: Irene Hermans
   
 • Maakbaar Leuven
  Maakbaar Leuven daagt burgers, organisatie, overheid en bedrijven uit om door middel van de herstel-economie, de circulaire economime een duw in de rug te geven.
  Contact: Jan Van Dierdonck 
   
 • Oxfam  voor relatiegeschenken 
  UCLL werkt samen met Oxfam om duurzame relatiegeschenken in de UCLL webshop aan te bieden.
  Contact: Claudine Martens 
   
 • Generation Food
  UCLL is lid van Generation Food: boeren, studenten, ondernemers... die aan een betere voedseltoekomst willen bouwen door middel van ondernemerschap.   Het is een innovatieve beweging die mensen helpt om uitdagingen binnen voeding en landbouw op te lossen.  Andere partners zijn KU Leuven, Boerenbond, Rikolto, stad Leuven, provincie Vlaams-Brabant, Poref en EIT Food.
  Contact: Robrecht Van Goolen 
   
 • Duurzaam Beleggen Academy
  De Duurzaam Beleggen Academy is een project van UCLL.   De e-learning is betalend maar er worden regelmatig gratis webinars georganiseerd en ook de blog artikels zijn gratis raadpleegbaar. 
  Leer hou jij je centen duurzaam aan het werk kan zetten!
  Contact: Siem de  Ruijter
   
 • Werkgroep Bio-diversiteit, Mobiliteit in  C-Valley
  UCLL is lid van de overkoepelende bedrijventerreinvereniging van het researchpark in Haasroode.   De werkgroep Bio-diversiteit wil de 'groene woestijnen' op het researchpark omvormen tot een beter leefgebied voor inlandse fauna en flora.
  De werkgroep mobiliteit buigt zich samen met de stad over de modalshift en veiliger verkeer op en rond C-Valley.
 • Contact: Marjoly Sintobin en Irene Hermans  / samenwerken met C-Valley voor mobiliteit contact: Bart Sahuc 
   
 • Bye Bye Gazon Charter 
  UCLL ondertekende in juni 2020 het Bye Bye Gazon charter.  Het doel is de talloze gazons in tuinen, parken en bedrijventerreinen te laten evolueren of her in te richten tot natuurlijke vegetatie, wat de biodiversiteit ten goede komt.
  Contact: Irene Hermans 
   
 • Natuurpunt Vlaanderen
  UCLL werkt vrijblijvend samen met Natuurpunt voor advies betreffende het groenbeheer rond de campussen.  
  Contact: -

Ken jij nog andere samenwerkingsovereenkomsten die passen in dit kader?  Contacteer irene.hermans@ucll.be 

 

 


 

Bijlage