Educatie voor duurzame ontwikkeling

In het hogeschoolbreed kader '#UCLL duurzaam en rechtvaardig' luidt het zo:

UCLL zet in op het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling.
UCLL leidt studenten op die inzicht hebben in de duurzaamheidsvraagstukken van het heden en de toekomst en die weten wat duurzame ontwikkeling inhoudt. 
Ze kunnen de principes ervan  toepassen in hun later werk en leven.   
UCLL alumni zijn ‘
sustainability changemakers’.
Het mondiale kader van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Verenigde Naties (SDG’s) is daarbij het kompas.

 

 SDG4 'Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen'. 

Verzeker gelijke toegang tot  kwaliteitsvol onderwijs

Bevorder levenslang leren voor iedereen

Onderwijsaanbod in het kader van SDG 4.7 

UCLL focust  op SDG 4.7 :  ... by 2030 ensure all learners acquire knowledge and skills to promote sustainable development, including among others through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and af culture's contribution to sustainable development... 

good practices in ucll onderwijs 

Hoort jouw opleidingsaanbod  ook in dit rijtje?  Contacteer irene.hermans@ucll.be 

Gespecialeerd onderwijsaanbod in het kader van een meer duurzame en rechtvaardige samenleving/SDG's: 

Opleidingsaanbod met focus op het aanbrengen van sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling in het eigen professionele kader:  

 

Bijlage