Inzetten examenfaciliteiten studenten

Wat

Nadat je als student een statuut (bv functiebeperking of topsport) en bijhorende faciliteiten hebt aangevraagd en deze ook goedgekeurd werden, dien je per examenperiode of examenkans de geattesteerde examenfaciliteiten nog in te zetten. Dit doe je voor elke examenperiode (examenkans)  en dit  per examenfaciliteit en per examen. Een examenfaciliteit kan zijn: 'student mag examen afleggen in een aangepast lokaal', 'student mag gebruik maken van een hoofdtelefoon', ... De studentendienst bekijkt deze ingediende aanvragen en keurt ze wel of niet goed.

De studenten dienen hun aanvragen voor examenfaciliteiten in in KULoket. 
Er kunnen enkel examenfaciliteiten ingezet worden  voor de ingeplande examens en dus NIET voor permanente evaluatie.
 

LET OP: studenten die geen examenfaciliteiten in KU Loket hebben aangevraagd, kunnen tijdens de examens GEEN beroep doen op de verkregen examenfaciliteiten.
 

Hoe vraag je examenfaciliteiten aan via KULoket

De toepassing 'Inzetten van faciliteiten' kan je in KULoket vinden onder de rubriek 'Inschrijving & aanvragen'. 

  1. Op de overzichtspagina kies je voor welke examenperiode (examenkans) je examenfaciliteiten wilt inzetten (volg hiervoor het stappenplan)             
  2. Je kiest vanuit het drop downmenu welke examenfaciliteit je voor welk gepland examen wilt inzetten
  3. Vergeet je aanvraag niet in te dienen
  4. Nadien kan je de status (ingediend, geannuleerd, in behandeling, goedgekeurd, afgewezen)  van je aanvraag raadplegen
  5. Vergeet dit niet de herhalen voor de andere examenfaciliteiten en examens
  6. Je ontvangt een e-mail wanneer jouw aanvraag goedgekeurd of afgewezen is.

Raadpleeg ook het volledige stappenplan.

Waar vind ik mijn goedgekeurde examenfaciliteiten

Ga naar KULoket > rubriek Inschrijving & aanvragen >  Inzetten van faciliteiten. Hier zie je een overzicht van de faciliteiten die je hebt ingezet en voor welke OPO's.
Ook wordt de status (ingediend, goedgekeurd, afgekeurd) vermeld.

Vragen of ondersteuning nodig?

Bij vragen kan je terecht bij veronique.punie@ucll.be of  Chat via Teams

 

Bijlage