Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag studenten

Voor wie?

Via het meldpunt grensoverschrijdend gedrag kunnen studenten een melding maken van een situatie waarin er (mogelijk) sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Medewerkers met een vraag of melding over psychosociaal welzijn (stress, conflict, agressie, ongewenst gedrag,...) kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon personeel.

Wat kan je melden?

Onderstaand contactformulier is bedoeld voor wie melding wil maken van een situatie waarin (mogelijk) sprake is van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Het moet wel gaan om een situatie waarin een UCLL-student is betrokken.

Er is sprake van ongewenst grensoverschrijdend gedrag wanneer iemand, door toedoen van het gedrag van een ander/anderen, te maken krijgt met online en/of offline handelingen die hem of haar bedreigen, angst aanjagen, kwetsen, vernederen, discrimineren, uitsluiten of pijn doen. Pesten, cyberpesten, ongewenst seksueel grensoverschrijdend en fysiek of verbaal geweld vallen onder die noemer. Net zoals enkele andere vormen van agressie (vb. stalking).

Je kan situaties melden als slachtoffer, als omstaander maar ook als persoon die bijdraagt tot het ongewenst grensoverschrijdend gedrag.

Bij wie komt de melding terecht?

Elke melding, ook die via het digitaal meldpunt, komt terecht bij een daartoe opgeleid vertrouwenspersoon. De UCLL voorziet twee vertrouwenspersonen studenten die regionaal actief zijn: een vertrouwenspersoon studenten staat beschikbaar voor studenten van de UCLL-campussen in Vlaams-Brabant; de andere vertrouwenspersoon studenten is het aanspreekpunt voor studenten van de Limburgse UCLL-campussen.

Wat gebeurt er na een melding?

Elke melding wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. De vertrouwenspersonen stellen zich neutraal op en beluisteren aandachtig jouw vraag of melding. Ze bieden advies aan en gaan mee op zoek naar het best mogelijke antwoord op wat zich als probleem aandient. Vertrouwenspersonen zijn onpartijdig en gericht op het uitklaren van probleemsituaties. Luisteren, mee denken, advies verstrekken, ondersteunen en doorverwijzen: dat zijn de taken die de vertrouwenspersoon op zich neemt. 

De UCLL-vertrouwenspersoon zal na de melding contact met jou nemen en een gesprek organiseren. Dat gesprek laat toe na te gaan welke vervolgstappen wenselijk zijn. Elke vervolgstap gebeurt in samenspraak met de persoon die de melding deed.