Coronavirus - laatste nieuws voor studenten

Update 24 september

‘De kop is eraf’ -- het academiejaar is gestart en hoe fijn is het niet om weer zoveel leven op onze campussen te zien! Terug veel volk betekent ook volle leslokalen en drukte in de gangen. Dat is voor velen onder ons nog even wennen. Daarom brengen we het volgende graag nog eens onder de aandacht.

Het mondmasker mag af als je zit en als je vooraan les geeft. Maar dat hoeft niet. Er zijn uiteenlopende redenen waarom je het wel zou blijven dragen: omdat je een risicopatiënt in je omgeving hebt, bijvoorbeeld, of gewoon, omdat je je daarbij nog even comfortabeler voelt. Toon daarom respect en begrip voor diegenen die het mondmasker willen ophouden tijdens de les.

De alcoholgel staat er niet voor niets en nog steeds. Handen regelmatig ontsmetten blijft aangeraden. Dat kan natuurlijk ook gewoon met water en zeep.

Het griepseizoen kom eraan en daar horen typische verschijnselen bij. Slapjes en koorts? Dan ziek je thuis uit.

We zorgen voor voldoende verluchting en waar er mechanische ventilatie is -- zoals in de aula’s -- dan is die optimaal ingesteld. Waarom dat zo belangrijk is en hoe we dat precies aanpakken? Lees er meer over op de pagina ‘Ventilatie & verluchting’.

Bedankt aan iedereen om de maatregelen goed te volgen; het blijft belangrijk. We herhalen ook dit graag nog eens: de beste bescherming tegen ernstige ziekte door Covid 19 is nog steeds vaccinatie.

 

Update 15 september

Maandag start het academiejaar en kunnen we jullie terug ontvangen op de campus. We zetten nog eens op een rijtje wat de richtlijnen zijn voor dit academiejaar.

Mondmasker? Zit je neer, dan mag het masker af

Vorige week is door de minister van Onderwijs een richtlijn meegegeven rond het gebruik van mondmaskers in het hoger onderwijs. De richtlijn komt hierop neer: een mondmasker blijft verplicht als je je verplaatst binnen de campus en als je rechtstaat. Het mondmasker mag af als je neerzit (tijdens de les, in het restaurant, in de koffiehoek, in het leercentrum...). Een voorbeeld uit het campusrestaurant: sta je aan te schuiven, dan draag je een mondmasker; zit je daarna aan een tafel om te eten, dan mag het masker af. Voor docenten is een afwijking toegestaan: zij mogen terwijl ze vooraan lesgeven (zittend of staand) het mondmasker afzetten. Van zodra ze zich door het lokaal bewegen, moet het terug op.
Opgelet: de mondmaskerrichtlijn van de overheid wordt niet door alle hogescholen en universiteiten gevolgd. Sommige instellingen kiezen ervoor om strenger te zijn en mondmaskers overal en te allen tijde op de campus te verplichten. Bij UCLL volgen we de richtlijn van de minister. En natuurlijk, je mag zelf steeds jouw mondmasker ophouden als je dat wenst.

Toch even wennen, dus blijf voorzichtig en toon begrip

We beseffen dat de richtlijn voor mondmaskers in het hoger onderwijs niet consistent is met de richtlijnen van andere sectoren.  In de bus, op het festival, of in de winkel gelden er bijvoorbeeld licht andere regels. Anderzijds: de versoepelingen worden geleidelijk aan toegepast, dan is het te begrijpen dat er wat inconsistenties zijn.

Wij roepen iedereen alleszins op om alle maatregelen op alle plaatsen goed te blijven opvolgen en begrip te tonen voor de situatie. Toon ook respect voor studenten, docenten, medewerkers die het mondmasker continu ophouden. Sommigen mensen hebben risicopatiënten in hun omgeving en nog niet iedereen voelt zich veilig als er veel mensen samenkomen. Met een mondmasker bescherm je bovendien in principe vooral de ander. Probeer hier rekening mee te houden, zeker op die plekken waar het drukker is.

Besmet of ziek? De richtlijnen blijven hetzelfde

Toon je symptomen die wijzen op een coronabesmetting, blijf dan zeker thuis en neem contact op met je huisarts. Test je positief, dan moet je uiteraard de richtlijnen volgen rond quarantaine en/of COVID-testen (deze verschillen naargelang je vaccinatiestatus). Bij een positieve test, meld je dit aan UCLL (meldingsformulier). Ten gevolge van de versoepelingen kunnen we geen actieve contact tracing meer organiseren. We zullen de ontvangen meldingen van besmetting wel nog blijven registreren en opvolgen. Indien nodig zullen we ook gepaste maatregelen treffen. Het is dan ook belangrijk dat je, bij een besmetting, de namen van eventueel nauwe contacten op de campus (bv. personen waarmee je samen hebt geluncht), doorgeeft aan de Vlaamse Contact tracing.

Nieuw: CO2-meters waar nodig

In heel wat UCLL-lokalen zorgt mechanische ventilatie voor voldoende circulatie en wordt de CO2-waarde automatisch gemonitord. Waar er geen mechanische ventilatie beschikbaar is, moeten we zelf zorgen voor voldoende verluchting. Ventileren = continu de lucht in een ruimte verversen (dag en nacht). Verluchten = kortstondig (20 minuten tot een half uur) verversen van een grote hoeveelheid lucht door ramen en deuren open te zetten.

Voor de lokalen zonder ventilatie - en waar we dus zelf de verluchting moeten regelen - heeft UCLL geïnvesteerd in CO2-meters. De komende weken worden deze meters geleidelijk aan geïnstalleerd. Je zal ze dus in sommige lokalen zien hangen als je binnenwandelt, in andere dan weer niet. Komen die meters in het oranje of rood te staan, dan dienen je docenten bepaalde richtlijnen te volgen: ze openen extra ramen of deuren en als dit niet kan, wordt het lokaal tijdelijk niet gebruikt.

Code groen -- hoe zat dat nu ook alweer?

Ter herinnering: net als de rest van het hoger onderwijs, starten we in code groen. Dit betekent dat we alle leslokalen, labo’s en praktijkruimtes naar volle bezetting mogen gebruiken. De focus ligt bij UCLL op on-campus onderwijs, aangevuld met online onderwijs voor die lessen die zich hiertoe perfect lenen en waar dit voorheen al vlot verliep. Op die manier passen alle UCLL-opleidingen het concept van ‘hybride leren’ toe: een slim gekozen mix van on-campus en online onderwijs op maat van de opleiding. (zie ook bericht 1 september - scroll naar beneden)

 

update 1 september

De start van het nieuwe academiejaar (op 20 september) is in zicht. En dit jaar kunnen we – gelukkig – uitkijken naar een start zonder veel zorgen over coronamaatregelen. De minister van Onderwijs heeft, samen met de hogescholen en universiteiten, beslist dat het hoger onderwijs in Vlaanderen terug mag overschakelen naar volledig contactonderwijs, “code groen” dus.

Welke maatregelen zijn er bij de start van het academiejaar? Geen beperkingen meer naar campuscapaciteit en dus terug naar on-campus onderwijs met 1-op-1 bezetting in de lokalen. Enkel de mondmaskerplicht op de campussen en in de lokalen blijft voorlopig geldig: deze maatregel kan de komende weken nog wijzigen naargelang de evolutie van de coronacijfers. In de leslokalen zetten we maximaal in op ventilatie, verluchting en CO2-metingen via nieuwe meters.

Welke onderwijsaanpak passen we toe? de hoofdmoot van alle lessen, praktijk en onderwijsactiviteiten zullen terug fysiek, op de campus, doorgaan. Verwacht je dus aan het bruisende, levendige gevoel op de campus en aan meer sociaal contact met je studiegenoten. Daarnaast laten we het  online onderwijs laten zeker niet los. Studenten én lectoren gaven aan dat heel wat onderwijsactiviteiten perfect online konden ingericht worden. Die positieve ervaringen behouden we dan ook. Iedere opleiding bij UCLL past ‘hybride leren’ toe met een mix van on-campus/online onderwijs, maar de verhouding verschilt naargelang het type van de opleiding. Maar we herhalen het graag nog eens: altijd met de meerderheid van de onderwijsactiviteiten op de campus. Je kan bovendien vanaf 20 september ook terug genieten van het aanbod op onze campusrestaurants.

Helemaal zonder zorgen toeleven naar de start van een academiejaar, is wellicht een utopie. Ieder jaar stelt zich wel een uitdaging. Maar dat we binnenkort met meer flexibiliteit kunnen starten, doet erg veel deugd. Dank aan ieder die zich heeft laten vaccineren en aan iedereen om de maatregelen zo goed te blijven opvolgen. Het is door deze zware inspanningen dat we nu kunnen genieten van meer vrijheden.

 

Update 10 juni

Alhoewel de blok- en examenperiode volop bezig is, zitten velen van jullie met vragen over hoe het volgende academiejaar eruit zal zien. Goed nieuws: gisteren (9 juni) heeft de minister van Onderwijs aangekondigd dat het hoger onderwijs in code groen mag starten bij het nieuwe academiejaar. Na de versoepelingen van het Overlegcomité vorige week is dit een nieuwe opsteker. We zijn, net zoals jullie, hier heel blij mee. Terug meer op de campus en genieten van het bruisende leven op de campus: dat is studeren, doceren en samenwerken op een hogeschool ten voeten uit. Uiteraard is er het voorbehoud van de evolutie van de coronacijfers maar dat neemt niet weg dat we nu met een positief en hoopvol gevoel kunnen en mogen vooruitkijken.

Op korte termijn – tot de zomervakantie

De nieuwe versoepelingen laten meer on-campus activiteiten toe dan eerder voorzien, zoals examencommissies en inzage van de examens. De huidige examens en de examens in tweede zittijd worden wel georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden bij de voorbije examens dit academiejaar. Voor de proclamaties blijven we bij onze eerdere beslissing om deze begin oktober te organiseren, mét ouders en feestelijke omkadering. Met de huidige limiet van maximaal 200 (of 400) aanwezigen binnen (of buiten) kunnen we dat voor teveel van onze studenten niet waarmaken in juli.

“Code groen” bij start academiejaar

Er is veel gesproken over kleurcodes, dus nog even voor de duidelijkheid: “groen” staat voor een situatie zonder bijzondere coronamaatregelen. De minister heeft deze beslissing nu genomen zodat hogescholen en universiteiten zich kunnen voorbereiden. Niet alleen gaat de virologische situatie de goede kant uit , maar voor de start van het academiejaar zullen zo goed als alle personeelsleden en studenten de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren.

Deze situatie geeft ons bovendien meer mogelijkheden om de opleidingskeuzes- en plannen rond hybride leren beter uit te rollen komend academiejaar. Belangrijk om te weten is dat onze focus blijft liggen op on-campus onderwijs. Tegelijk integreren we de best practices van online onderwijs. We kiezen dan ook resoluut voor inbedding van on- en off-campus activiteiten in ons onderwijs: on-campus lessen waarbij ontmoeting en de fysieke ruimte belangrijk is, praktijk en labo’s. Met daarbij een doordachte en aantrekkelijke online invulling van ons onderwijsaanbod. Vandaar ook de term ‘hybride leren’. We combineren dus verschillende aspecten in een knappe mix binnen één onderwijsaanpak. Wat dit precies betekent voor jouw opleiding en campus lees je later, na de examens. Hou dus zeker het intranet en je inbox goed in het oog einde juni.

 

Update 4 mei

Vaccinatie bij examens

Indien de vaccinatiecampagne van de overheid het huidige tempo kan aanhouden, is de kans reëel dat in juni een groot deel van de UCLL-community aan de beurt is. Dat is bijzonder goed nieuws voor alle studenten en medewerkers, maar het werpt ook de vraag op over hoe we omgaan met vaccinaties tijdens de examenperiode.

Dit stond eerder al op de agenda van het crisisteam en we zijn dan ook volop bezig met het concretiseren van interne afspraken, in afstemming met andere hogescholen en KU Leuven. (Het topic kwam al aan bod in de media, met ook vragen naar het standpunt van UCLL. We hadden dit zoals gebruikelijk liever eerst aan jullie gecommuniceerd via de gekende kanalen, maar soms gaat de media sneller dan we zelf wensen.)

Wat is dan het principe dat we volgen? Wanneer een vaccinatie samenvalt met een examen, geldt ‘gewettigde afwezigheid’. Je kan dat examen later inhalen op de daartoe voorziene momenten, mits het voorleggen van een vaccinatie-uitnodiging en -bewijs.

Deze regeling vinden we te verantwoorden gezien het maatschappelijke belang, de druk die velen onder jullie ervaren omwille van de coronamaatregelen en het feit dat we vaccinatie als hogeschool voluit ondersteunen.

We verwijzen wel graag naar de mogelijkheid om je vaccinatiedatum te verplaatsen, in het geval deze datum zou samenvallen met een examen. Die optie is er immers van overheidswege: de vaccinatie-uitnodiging bevat duidelijke richtlijnen over hoe je een vaccinatiedatum kan verplaatsen. (Meer info via www.laatjevaccineren.be.)

Momenteel werkt het crisisteam de exacte aanpak en onderlinge afspraken verder uit. Volgende week komen we bij jullie terug met meer details.

Crisisteam UCLL

Update 13 april

Maatregelen vanaf 19 april

Na overleg met de universiteiten en hogescholen, heeft Minister van Onderwijs, Ben Weyts, de nieuwe maatregelen gecommuniceerd die ingaan vanaf 19 april. Concreet betekent dit dat we teruggaan naar een campusbezetting van 20%. Te vergelijken dus met de week van 15 maart, net voor de Paaspauze.

Dit voorstel is opgesteld in overleg met de virologen en biostatistici van de GEMS en wordt morgen (14 april) ter bekrachtiging voorgelegd aan het overlegcomité. We hopen dat we mogen uitgaan van een akkoord. UCLL pleit in de overlegmomenten voluit voor meer on-campus lessen en mogelijkheden. In onze voorbereidingen zijn we ook uitgegaan van een 20% campuscapaciteit (zie bericht 24 maart).

Overzicht specifieke maatregelen:

 • Extra aandacht voor on-campus lessen eerstejaars met maximaal 12u/week over 3 halve dagen.
 • Voor studenten in fase 2 en fase 3 gaan we (terug) naar maximaal twee halve dagen per week voor zover de campuscapaciteit dit toelaat. Dit is inclusief de labo’s en practica.
 • Dit alles passen we uiteraard toe binnen de norm van 20% capaciteitsgebruik per campus. De bezettingsgraad van de lokalen zal ook beperkt blijven.
 • Er is voorlopig geen einddatum geprikt voor deze maatregelen. De situatie wordt alleszins op de voet gevolgd.
 • De veiligheidsmaatregelen blijven gelden: afstand houden, mondmaskers, handhygiëne blijven gelden. Lessen voor grote groepen zijn en blijven uitgesloten.
 • Geplande examens en evaluatiemomenten: geen verandering; deze gaan door zoals gepland, op de campus.
 • Stageplaatsen: dit is afhankelijk van de sector waar je stage doet. Stem best af met je stagebegeleider en mentor.
 • Wegen de maatregelen? Zit je slecht in je vel? Voel je je eenzaam? Praat erover. Met je studentencoach of de studentendienst van je campus. LeuvenDiestLimburg
 • Op kot blijven dezelfde regels gelden. 

Nieuw: zelftesten voor het hoger onderwijs

De minister heeft tegelijk aangekondigd dat er vanaf begin mei zelftesten zullen voorzien worden voor het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Met die zelftesten kunnen we de verspreiding van het coronavirus proactief tegengaan. Hoe die testen zullen verdeeld worden vanuit de overheid, is momenteel nog niet bekend. Dit zal de komende weken duidelijker worden.

Zorgzaam en veilig gedrag

Het is al vaak en eerder aangehaald: dit voelt als een marathon. Ons geduld wordt op de proef gesteld, maar we hebben nog altijd een perspectief. Hoewel de coronacijfers niet sterk dalen en de vaccinaties traag vooruitgaan, zien we wel het positieve effect van de vaccinaties. Laat je dus niet verleiden tot het loslaten van de maatregelen. Probeer vol te houden en als dit eens minder goed lukt, probeer dan toch de nodige mildheid te tonen. We komen er samen uit. Samen staan we sterk.

 

Update 24 maart

Jullie hebben wellicht de media gevolgd vandaag: de nieuwe overheidsmaatregelen hebben ook impact op ons, het hoger onderwijs. Deze nieuwe lockdown zorgt voor heel wat gemengde emoties. En dat is begrijpelijk. Het fijne perspectief van het ‘buitenplan’ en ‘binnenplan’ staat on hold. Tegelijk zien we een duidelijke positieve impact van het vaccin: bij de ziekenhuisopnames zijn er weinig rusthuisbewoners, net omdat de vaccinatiegraad daar hoog ligt. Anders gezegd: het goede perspectief is niet weg maar in tijd opgeschoven. Laten we daar hoop en positieve energie uit halen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor UCLL?

We geven hier een kort overzicht op basis van verduidelijkingen die we deze namiddag hebben gekregen vanuit het overleg met het kabinet van de minister en hogescholen/universiteiten.

 • Onderstaande geldt vanaf 29 maart tot 18 april (de geplande onderwijsactiviteiten voor deze week gaan door zoals gepland)
 • Labo’s en practica: Hieronder verstaan we die practica waar het nodige materiaal enkel op de campus aanwezig is. Geen verandering dus, deze onderwijsactiviteiten blijven doorgaan op de campus.
 • Andere lessen en praktijksessies: enkel online. De verhoogde campuscapaciteit van de voorbije twee weken vervalt dus. Je krijgt info via de opleidingen over wat dit betekent voor je lessenrooster volgende week.
 • Geplande examens en evaluatiemomenten (in sommige opleidingen, volgende week): geen verandering; deze gaan door zoals gepland, op de campus.
 • Stageplaatsen: dit is afhankelijk van de sector waar je stage doet. Stem best af met je stagebegeleider en mentor.
 • Stille studieplekken: staan open voor studenten die hier nood aan hebben (mits reservatie). LeuvenDiestLimburg
 • Vanaf 19 april: in de voorlopige planning gaan we ervan uit dat we na de Paasvakantie opnieuw kunnen starten met 20% campuscapaciteit, zoals de voorbije 2 weken het geval was.
 • Op kot blijven dezelfde regels gelden. 
 • Wegen de maatregelen? Zit je slecht in je vel? Voel je je eenzaam? Praat erover. Met je studentencoach of de studentendienst van je campus. LeuvenDiestLimburg

Laat het duidelijk zijn, de situatie is ernstig. We roepen iedereen op om de gekende maatregelen (afstand houden, mondmasker, handhygiëne) goed te blijven volgen.

Maar we staan dus, alweer, voor een nieuwe “switch”. De impact daarvan is voor ons allemaal voelbaar en voor velen onder ons heeft dit erg ingrijpende gevolgen op het leven en werken. Probeer mild te zijn voor mekaar. We weten dat iedereen zijn best doet in vaak erg moeilijke omstandigheden. Lukt het even allemaal niet meer? Aarzel niet om in gesprek te gaan – niet alleen met je naasten, maar ook met collega’s en met vertrouwenspersonen in de hogeschool. Samen staan we sterker.

Hou (nog even) vol.

 

Update 22 februari

Nieuwe maatregelen vanaf 15 maart

Jullie hebben de voorbije week ongetwijfeld vernomen dat de minister van Onderwijs meer lessen op de campus wil toelaten vanaf 15 maart. De beperking van 10% capaciteit op de campus wordt opgetrokken naar 20%. Goed nieuws dus. We juichen dit toe, ook al gaat het om een beperkte versoepeling. Perspectief en duidelijkheid is voor iedereen enorm belangrijk. Dit geeft hoop op andere verbeteringen nog verder dit academiejaar maar tegelijk beseffen we allemaal dat alles zal afhangen van de evolutie van de coronacijfers en de impact van de vaccinaties.

Focus op studenten

UCLL pleit al langer voor meer contactonderwijs op de campus. Binnen het kader van wat mag, hebben we dan ook alles maximaal benut. De voorbije maanden hebben we, binnen de 10% beperking, die ruimte benut voor labo’s, practica en essentiële praktijksessies. Dit kwam neer op maximum 12u (3 halve dagen) per week on-campus lessen voor eerstejaars en maximum 4u (1 halve dag) per week on-campus voor studenten in fase 2 en 3. Via acties zoals bijvoorbeeld de grootschalige belactie van Team Connect hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk in contact te blijven met iedereen, ook in digitale tijden.

Die focus op studenten en de beschikbare capaciteit maximaal benutten voor onderwijs, zal ook de leidraad blijven bij de versoepelingen. Voor personeel uit de ondersteunende diensten zal de richtlijn “maximaal digitaal” blijven gelden voor de periode 8 maart – 18 april (eerder bericht: het 2e tijdsframe) idem voor de navormingen.

Mogelijke versoepelingen vanaf 15 maart?

Als de aangekondigde versoepelingen finaal worden goedgekeurd, en daar gaan we samen met jullie van uit, dan zullen we dus ook meer lessen on-campus inrichten.

We zullen dit nog verder concretiseren, maar geven alvast de uitgangspunten mee:

 • Extra aandacht voor on-campus lessen eerstejaars blijft met maximaal 12u/week over 3 halve dagen, zoals de huidige situatie.
 • Voor studenten in fase 2 en fase 3 gaan we naar maximaal twee halve dagen per week (i.p.v. 1 halve dag) voor zover de campuscapaciteit dit toelaat. Dit is inclusief de labo’s en practica.
 • Dit alles passen we uiteraard toe binnen de nieuwe norm van 20% capaciteitsgebruik per campus. De bezettingsgraad van de lokalen zal ook beperkt blijven.
 • De veiligheidsmaatregelen blijven gelden: afstand houden, mondmaskers, handhygiëne blijven gelden. Lessen voor grote groepen zijn en blijven uitgesloten.
 • We hebben eerder gecommuniceerd dat we in 3 blokken werken dit semester om de maatregelen in te voeren (zie update 8 december) met een schakelmoment op 8 maart. De datum van 15 maart die de minister naar voor schuift wijkt hiervan af. De maatregelen voor na de Paasvakantie zullen midden maart bekeken worden door het crisisteam UCLL.

Zorgzaam en veilig gedrag

Deze aangekondigde versoepeling stemt ons gelukkig, maar tegelijk moeten we allemaal voorzichtig blijven. De veiligheidsmaatregelen (afstand houden, mondmasker, etc.) blijven gelden. En de versoepeling vanaf 15 maart zullen we met de nodige voorzichtigheid invoeren.

We willen met zijn allen vermijden dat de versoepelingen ons ook verleiden tot een te losse aanpak. Enkel door de maatregelen te blijven volgen, zullen we steeds meer kunnen genieten van on-campus activiteiten, hopelijk nog ten volle tijdens dit academiejaar.

 

Update 29 januari

Start tweede semester:   maatregelen ongewijzigd

Beste studenten, collega’s,

Na een intense examenperiode breekt voor velen onder jullie maandag het tweede semester aan. Ook al zijn de omstandigheden verre van ideaal, terug les kunnen volgen en geven brengt weer wat structuur in elke dag en ook net dat beetje meer sociaal contact.

Het vorige semester sloten we af in code rood. Ondertussen zijn er een aantal nieuwe overheidsmaatregelen ingevoerd, kreeg het leerplichtonderwijs extra maatregelen opgelegd etc. De maatregelen in het hoger onderwijs waren echter sowieso al strenger dan die in het leerplichtonderwijs. Bovendien garanderen die maatregelen nog steeds een veilige campusomgeving, ook met de nieuwe varianten.

Voor ons wijzigt er bij de start van dit nieuwe semester dan ook niets. Zoals aangekondigd in de corona-update van 8 december, blijven we tot 8 maart sowieso in code rood. Eind februari beslissen we in overleg hoe die volgende periode (8/3-2/4) eruit zal zien. De dan geldende overheidsrichtlijnen zullen daar uiteraard een rol in spelen.

We hopen met jullie dat we op dat moment heuglijker nieuws kunnen brengen. Het correct opvolgen van de beschermingsmaatregelen blijft daarbij een cruciale rol spelen. Ze zijn streng, dat klopt, maar ze leveren ook op: ze hebben ertoe bijgedragen dat we de examens toch maximaal op de campussen konden organiseren en dat onze labo’s en praktijksessies kunnen blijven doorgaan.

Daar hebben we allemaal samen voor gezorgd en dat is best wel wat.

Code rood: hoe zat dat ook alweer?

 • In code rood geven we voorrang aan labo’s, practica en essentiële praktijksessies bij een maximumcapaciteit van 10% per campus (zie update 23 november).
 • Voor de ondersteunende diensten, expertisecentra en de navormingen geldt ‘maximaal digitaal’.
 • Welke regels zijn er op kot

De beschermingsmaatregelen nog eens op een rijtje

 • Hou minimaal 1,5m afstand. De lokalen zijn zo ingericht dat je op een veilige afstand van elkaar zit. Respecteer deze afstand ook buiten de leslokalen (tijdens pauzes, onderweg naar de campus, als je ergens moet wachten…).
 • Pas de hygiëneregels toe: handen wassen, niezen in je elleboog, etc.
 • Verlucht de lokalen voldoende. (Daar waar dit niet kan door een raam te openen, is sowieso een performante automatische verluchting in werking.)
 • Kom je te weten dat je besmet bent?
  Vul dan zeker ook het UCLL-meldingsformulier in. Dit is echt cruciaal om mogelijke risicocontacten binnen de hogeschool snel het juiste advies te kunnen geven.

Update 8 december

Hoger onderwijs tot eind februari in ‘code rood’

De Vlaamse minister van Onderwijs kondigde eerder vandaag aan dat het hoger onderwijs alvast tot eind februari in code rood zal blijven. Deze beslissing kwam er op advies van de experten en in overleg met de universiteiten en hogescholen. Het evenwicht waarin we ons bevinden, is nog steeds te wankel. Om een derde golf te vermijden, is nu al duidelijk dat verplaatsingen binnen onze samenleving nog geruime tijd erg beperkt moeten blijven. We moeten de inspanningen dus langer volhouden maar met het perspectief en doel om daarna ingrijpender te kunnen versoepelen.

Dubbel gevoel

Deze aankondiging heeft het voordeel van de duidelijkheid. Het is goed om nu al te weten waar we de komende tijd voor staan, maar het is lastig om te verwerken. Het perspectief van een vaccin biedt enige hoop, maar ligt ook nog veraf. Dit is echt doorbijten. Maar we kunnen niet anders. We zullen moeten vasthouden aan wat we onder deze moeilijke omstandigheden al bereikt hebben, allemaal samen.

Focus op labo’s en essentiële praktijksessies

De verlenging tot eind februari betekent dat de maatregelen die we momenteel toepassen ook tijdens de eerste weken van het tweede semester zullen gelden. We geven daarbij nog steeds voorrang aan labo’s, practica en essentiële praktijksessies bij een maximumcapaciteit van 10% per campus. Ook voor de ondersteunde diensten, de expertisecentra en de navormingen blijft ‘maximaal digitaal’ gelden. Herbekijk de maatregelen in detail in de update van 23 november (onderaan dit bericht).

Tweede semester in 3 blokken

UCLL heeft daarnaast beslist om het tweede semester in blokken in te delen. Binnen de 4 of 5 weken van zo’n blok houden we dezelfde code aan en gelden dezelfde maatregelen. Op die manier vermijden we een jojo-effect en hopen we de omschakeling tussen de blokken minder belastend te maken. Bij UCLL zullen die blokken er als volgt uitzien: 8 februari tem 5 maart (code rood); 8 maart tem 2 april en 19 april tem 21 mei.
Uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van een nieuw blok, nemen we binnen onze hogeschool een beslissing over hoe de volgende periode eruit zal zien, uiteraard op basis van en rekening houdend met de dan geldende richtlijnen van de overheid. De laatste week van februari en halverwege mei, hebben we er dus zicht op of in welke mate de geldende maatregelen aangepast kunnen worden.

Op kortere termijn: hoe zien de examens van januari eruit?

Nu je je examenrooster ontvangen hebt, zoomen we graag in op het verloop van de komende examenperiode. Zo weet je waar je aan toe bent in januari. Lees er meer over in de FAQ.

Hou contact, voel je beter

Veiligheid en gezondheid kunnen alleen maar gegarandeerd worden als we ons ook goed in ons vel voelen. We zien elkaar dan wel veel minder ‘op UCLL’, maar we zijn er allemaal nog wel: de docenten, de studiebegeleiders, die collega of student van een andere opleiding waar je vroeger wel eens samen mee lunchte. Neem gerust contact met onze studentendiensten.

Update 27 november

Vanaf maandag 30 november mogen we je weer met mondjesmaat verwelkomen op de campus, en daar zijn we blij om. Het is echter heel belangrijk dat dit voor iedereen op een veilige manier kan.

Waar mag je je aan verwachten als je terug naar de campus gaat?

We doen al het nodige om van de campus een veilige plek te maken:

 • De campusbezetting wordt sowieso verlaagd tot 10% van de maximaal beschikbare capaciteit.
 • Daarbovenop spreiden we de onderwijsactiviteiten zodat er zo weinig mogelijk contact is tussen de verschillende klasgroepen.
 • Onze poetsploegen zorgen ervoor dat de campus systematisch schoongemaakt wordt.
 • De lokalen worden maximaal geventileerd.
 • We hebben tijdens de roostering van de lessen zoveel mogelijk vermeden dat je hoeft te lunchen op de campus (de catering blijft ook gesloten).

Waar moet je rekening mee houden als je terug naar de campus gaat?

We doen er dus alles aan om de veiligheid te verzekeren, zodat we ook in januari de examens op de campus kunnen laten doorgaan. Maar de campus veilig houden, dat kunnen we alleen maar doen als we samen de regels volgen. We vragen je daarom het volgende:

Draag je mondmasker op een correcte manier: dus niet onder de neus of kin. Op die manier mist het masker zijn doel. Meer info over het correct dragen van het mondmasker: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ Volg ook de hygiëneregels (handen wassen, etc.)

Hou minimaal 1,5m afstand. De lokalen zijn zo ingericht dat je op een veilige afstand van elkaar zit. Respecteer deze afstand ook buiten de leslokalen (tijdens pauzes, onderweg naar de campus, als je ergens moet wachten…).

Blijf thuis als je je ziek voelt. Details over deze maatregelen vind je nog steeds terug op de pagina FAQ-maatregelen’. Studenten uit Leuven kunnen zich laten testen via het testcentrum 

Kom je te weten dat je besmet bent? Vul dan zeker het meldingsformulier in.  Dit is echt cruciaal voor onze contact tracing en om mogelijke risicocontacten snel het juiste advies te kunnen geven. 

Had je een hoog-risicocontact? Bekijk wat je kan en moet doen. 

Download de app Coronalert, zo ben je sneller op de hoogte van een mogelijk risico. https://coronalert.be/nl/

Heb je een kot? Dan zijn dit specifieke adviezen

Hou contact, voel je beter

Veiligheid en gezondheid kunnen alleen maar gegarandeerd worden als we ons ook goed in ons vel voelen. We zien elkaar dan wel veel minder ‘op UCLL’, maar we zijn er allemaal nog wel: de docenten, de studiebegeleiders, die collega of student van een andere opleiding waar je vroeger wel eens samen mee lunchte.

Houd dus contact met elkaar: met je opleiding, met de studentendiensten, met andere UCLL’ers.

 

 

Update 23 november

Terug labo’s en practica vanaf 30 november, voor alle opleidingen

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft vandaag aangekondigd dat er vanaf 30 november in beperkte mate terug les kan gegeven worden op de campus. De circulatie op de campussen blijft met een richtbezetting van 10% (op de maximale capaciteit per campus) weliswaar laag, maar deze beslissing geeft ons wel terug ruimte om meer labo’s, practica en essentiële praktijksessies in te richten. De situatie komt vanaf 30 november dus neer op ‘code rood’, zoals we die eerder al op deze pagina’s omschreven hebben. Ze blijft zeker gelden tot het einde van het eerste semester (eind januari).

Wat betekent de aankondiging van de minister van Onderwijs nu concreet voor UCLL? (vanaf 30 november)

Onderstaande lijst zijn de algemene maatregelen. Je krijgt zo snel mogelijk de update van je lessenrooster via je opleiding en campus.

 • Labo’s en practica mogen voor alle opleidingen terug doorgaan met de reeds gekende veiligheidsmaatregelen (mondmaskers, afstand, correcte handhygiëne en voldoende ventilatie).
 • Essentiële praktijksessies zijn toegelaten mits veiligheidsmaatregelen
 • Maximale capaciteit: per opleiding een strikte beperking van max. 12u/week voor eerstejaars (vakken in eerste fase) en max. 4u/week voor studenten in fase 2 en 3 voor deze labo’s, practica en essentiële praktijksessie. Welke labo’s, praktijksessies precies op de campus mogen ingericht worden binnen dit maximum aantal uren per week, wordt beslist door de opleidingsverantwoordelijken.
 • Online onderwijs: alle lessen die buiten de definitie vallen van labo, practicum of essentiële praktijksessie (zie matrix voor definities) moeten nog steeds online gegeven worden, onafhankelijk van de groepsgrootte.
 • Lessen met een sportcomponent (Leraar LO en Bewegingsrecreatie): de Lerarenopleiding communiceert de specifieke maatregelen.
 • Stages mogen doorgaan conform de afspraken van de sector waar je stage doet.
 • Geplande examens in januari mogen ingericht worden volgens de maatregelen die ook golden in juni en augustus. Examens krijgen voorrang op andere activiteiten op de campus, maar indien nodig maken we gebruik van externe locaties bij partners. Uiterlijk 4 december krijg je via je campus info over je examenrooster.
 • De leercentra zijn open om stille studieplekken te voorzien. Vergeet niet je plek te reserveren.
 • Catering: de restaurants blijven gesloten op alle campussen.
 • Ondersteunende diensten en expertisecentra blijven werken volgens de norm ‘maximaal digitaal’. Ook overleg gebeurt uitsluitend online. Uitzonderingen kunnen alleen toegelaten worden door de leidinggevenden.
 • Navormingen kunnen enkel en alleen online doorgaan.

 

Update 2 november

lockdown hoger onderwijs tot 1 december

Zoals jullie weten, is een nieuwe lockdown van kracht voor het hoger onderwijs tot minstens 1 december. Dit heeft uiteraard een grote impact op ons onderwijs, ons werk en leven. Maar het is ook een absolute noodzaak om de kritische situatie in de ziekenhuizen te keren en de gezondheidssituatie in ons land te verbeteren. Hieronder lees je de algemene maatregelen gebaseerd op het ministerieel besluit. Volg zeker ook regelmatig intranet en Toledo voor specifieke info van je opleiding en campus.

Maatregelen tot minstens 1 december:

 • Maximaal afstandsonderwijs: alle lessen, labo’s en practica gaan online door
 • Uitzonderingen zijn toegestaan voor de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde (conform ministerieel besluit)
 • Stages en werkplekleren: kunnen doorgaan conform de afspraken in de sector
 • Examens: on-campus kunnen geen examens doorgaan, digitale examens en evaluaties kunnen uiteraard wel
 • Leercentra en stille studieplekken: vanaf 12 november voorzien we stille studieplekken voor studenten die echt niet thuis kunnen studeren. Je kan een plek reserveren via de studentendienst van je campus in Leuven, Diest of Limburg
 • Personeel: telewerk is de norm. Je mag enkel uitzonderlijk naar de campus komen en mits toestemming van de leidinggevende met bijhorende motivatie. Een attest is verplicht conform het ministerieel besluit.
 • Restaurants op onze campussen: alles gesloten

Vanaf 1 december. We hopen samen met jullie dat we vanaf 1 december terug meer on-campus onderwijsactiviteiten mogen laten plaatsvinden met labo’s, practica en essentiële praktijksessies binnen een beperkt kader (te vergelijken met code rood). Dit is echter onder groot voorbehoud en afhankelijk van de evolutie van de cijfers.

Planning. Onze opleidingen en campusdiensten doen al het mogelijke om studenten een zo goed mogelijk zicht te geven op de planning en roostering van de komende periode. Gezien de vele recente wijzigingen en de huidige onduidelijkheid rond de on-campus examens is dit echter niet evident. Wij vragen dan ook begrip en geduld in het geval je wacht op meer specifieke info van je opleiding en campus.

(Opgelet: onderstaande berichten zijn gedateerd)

Update 29 oktober

vanaf vrijdag 30 oktober alle lessen en activiteiten online (tot 12 november).

Jullie hebben het woensdagavond wellicht gelezen of gezien op het nieuws: de situatie in de zorg wordt met de dag kritieker en de overheid doet de geplande maatregelen sneller ingaan. Dit betekent ook voor UCLL dat we de maatregelen een dag vroeger activeren. We beseffen dat we hiermee opnieuw op korte tijd nieuwe maatregelen communiceren maar de situatie is dan ook zeer ernstig momenteel.

Concreet: vanaf vrijdag 30 oktober ’s ochtends: alle geplande lessen en onderwijsactiviteiten gaan online door of worden uitgesteld naar latere datum. Je kan vrijdag enkel nog op de campus terecht voor geplande examens en evaluaties (meer info volgt via je opleiding) en in het leercentrum kan je noodzakelijke materialen ontlenen voor je studies. Volg dus in de loop van deze dag goed het intranet en toledo voor specifieke informatie rond je lessenrooster voor vrijdag en de week na de Herfstvakantie.

Ook maandag 9 en dinsdag 10 november zijn er geen onderwijsactiviteiten op de campus. Geplande examens gaan online door of worden verplaatst. Online lessen gaan wel door.

Er zijn geen wijzigingen voor code rood vanaf 12 november: zie onderstaand bericht 28 oktober

 

Update 28 oktober

Wat betekent code rood concreet bij UCLL? 

We geven vanuit het crisisteam de algemene richtlijnen mee. De aanpassingen zullen ten laatste vrijdag 6/11 zichtbaar zijn in de lessenroosters. Check tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie dus Toledo en je UCLL-mailbox voor het laatste nieuws vanuit je opleiding.
 

Van 31 oktober tot en met 11 november: alleen online lessen

Om de contacten te minimaliseren binnen een periode van 12 dagen (i.e. 31/10 t.e.m. 11/11, een feestdag), verlengde de ministerraad eerder al de herfstvakantie. Dit geldt alleen voor het leerplichtonderwijs, niet voor het hoger onderwijs. De ministerraad laat in die periode vanaf vrijdag 30 oktober, 18u echter geen enkele campusactiviteit meer toe, dus ook geen practica, labo’s of examens en de leercentra sluiten. Om die 12 dagen te vrijwaren, gelden er dus tot en met 11 november in het hoger onderwijs zelfs strengere maatregelen dan die van code rood.
 • Er mogen wél online lessen gegeven worden. Voor UCLL gaat het specifiek om de lessen op 31 oktober en 9 en 10 november. 
 • De examens die ingepland stonden op 9 en 10 november schuiven met een week op.
 • De diensten en expertisecentra doen uitsluitend aan telewerk.

Vanaf 12 november tot de Kerstvakantie* 

Maximaal online onderwijs: alle lessen, zowel die in grote als die in kleine groepen, moeten online doorgaan.
 
Labo’s en practica mogen doorgaan met de reeds gekende veiligheidsmaatregelen (mondmasker etc.).
 
Essentiële praktijksessies die buiten de definitie van labo/practicum vallen (zie matrix) zijn toegelaten met per opleiding een strikte beperking van maximaal 12u/week voor eerstejaars (vakken in eerste fase) en max. 4u/week voor studenten in respectievelijk opleidingsfase 2 en 3. Uiteraard ook hier met mondmaskers, afstand, correcte handhygiëne en voldoende ventilatie. 
Welke praktijksessies precies op de campus mogen ingericht worden binnen dit maximum aantal uren per week, wordt beslist door de opleidingsverantwoordelijken.
 
Stages mogen doorgaan conform de afspraken in de sector waar je stage doet.
 
Examens en evaluaties mogen ingericht worden in overeenstemming met de maatregelen die golden in juni en augustus. Examens krijgen voorrang op andere activiteiten op de campus.
 
De leercentra zijn open om stille studieplekken te voorzien.
 
De begeleiding die we voor de opstart van het academiejaar voorzien hadden, blijven we aanbieden. De beslissing om te schakelen naar code rood nemen we vanuit een zorg voor de samenleving. We zijn echter ook bezorgd over de effecten op onze studenten en in het bijzonder de eerstejaars. Zij hebben gelukkig enkele weken de tijd gekregen om kennis te maken met docenten, het concept van hoger onderwijs en, vooral, hun medestudenten. Het staat echter buiten kijf dat die opgebouwde netwerken en praktijk wankel blijven. Daarom voorzien we voor hen extra begeleiding. Hierover communiceren we in de komende dagen concreter. 
 
Catering: De restaurants sluiten op alle campussen en er wordt geen verse voeding meer aangeboden. 
 
Ondersteunende diensten en expertisecentra gaan ook maximaal digitaal. Overleg gebeurt alleen nog online. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden mits tijdige aanvraag bij het crisisteam. Telewerk wordt terug de norm. Uitzonderingen kunnen alleen toegelaten worden door de leidinggevenden.
 
Navormingen kunnen enkel en alleen digitaal doorgaan.
 
*Er zullen regelmatig tussentijdse evaluaties zijn om te bekijken of er maatregelen zijn die versoepeld kunnen worden.
 
We zorgen voor een regelmatige update van de FAQ’s op deze pagina's. Zit je met een onbeantwoorde vraag, ga daar dan eerst een kijkje nemen.
 

Update 26 oktober

Alle campussen naar code rood na de herfstvakantie 

Vanaf 9 november gaan alle campussen van onze hogeschool naar code rood. Ons onderwijs richten we maximaal digitaal in: met uitzondering van labo’s, practica en examens gaan alle lesactiviteiten online. Eerstejaars krijgen daarbij wel extra mogelijkheden én begeleiding. Code rood bij UCLL moet er mee voor zorgen dat de circulatie op en rond onze campussen verder verlaagt. Dat het aantal contacten nog sterker afneemt. En daar doen we het voor. 
 
Want we merken het allemaal: de bezorgdheid neemt in stijgende lijn toe. De bezorgdheid in het land, in de regio’s waar we actief zijn, in de sectoren waarmee we zo nauw samenwerken. We zetten deze stap dan ook uit zorg voor de maatschappij, waar we als hoger onderwijsinstelling nauw mee verweven zijn.  
 
We voelden die bezorgdheid ook in onze hogeschool zelf. Toch komt deze volgende stap aan als een tegenslag, een ontgoocheling. Gemengde gevoelens, dus, die we een plaats moeten proberen te geven. En dat vraagt opnieuw een inspanning van ons allemaal. De extra begeleiding die we voor de opstart van het academiejaar voorzien hadden, blijven we aanbieden. Aandacht blijft cruciaal. 
 
Deze volgende stap kwam er in overleg met de Vlaamse hogescholen en de overheden. Dinsdagavond pleegt de Vlaamse regering opnieuw overleg, onder meer over de concrete invulling van deze code. In de loop van woensdagvoormiddag mag je van ons dus een update verwachten. 
 

Update 23 oktober

Er is vandaag verwarring ontstaan in de hogescholen en universiteiten naar aanleiding van de persconferenties deze ochtend vanuit de overheid. De voorbije weken zijn er heel wat inspanningen gedaan door de hoger onderwijsinstellingen en minister Weyts om tot een afgestemd geheel van maatregelen te komen afhankelijk van de kleurcode in de pandemiematrix. UCLL is met de maatregelen in kleurcode oranje verder aan de slag gegaan (zie hieronder). De toelichting tijdens de persconferentie verwijst helaas naar maatregelen die enerzijds al geruime tijd achterhaald zijn, maar ook gemengd worden met nieuwe maatregelen.

We hebben inmiddels bevestiging gekregen van minister Weyts dat we mogen verder werken met de maatregelen die we recent uitgewerkt en gecommuniceerd hebben.

Update 19 oktober

Na Leuven, nu ook campussen Diest & Limburg naar code oranje

Nog maar vorige week kondigden we aan dat alle Leuvense campussen op aangeven van het lokale crisisoverleg naar code oranje zouden schakelen. Afgelopen weekend besliste de Vlaamse Overheid dat in de loop van de komende twee weken álle campussen van het hoger onderwijs die omschakeling moeten maken. Onze campussen in Diest, Diepenbeek, Genk en Hasselt gaan dus ook naar oranje.

Te veel contacten

UCLL telt tot nu toe weinig besmettingen onder studenten en personeel. Maar onze hogeschool is geen gesloten cocon. Telkens we naar de campus gaan om les te volgen of overleg te plegen, maken we een verplaatsing. Met elke verplaatsing naar de campus verhogen we het aantal contacten.

Met dank aan de inspanning van jullie allemaal, studenten, lectoren, medewerkers, vormen die een laag risico. Maar met de huidige graad van besmettingscijfers in België, zijn het er te veel. En na het overlegcomité van de overheid afgelopen vrijdag, werd duidelijk dat het hele land een extra inspanning zal moeten leveren. We have to take one for the team.

Code oranje

We verminderen de bezetting van grotere lokalen verder en breiden het aanbod online onderwijs uit. De interactieve lesactiviteiten in kleinere groepen en de noodzakelijke labo’s en practica kunnen wél nog steeds op de campus doorgaan.

Wat is ook alweer het verschil tussen de kleurcodes? Bekijk de matrix.

Waar? Alle campussen. Na Campus Gasthuisberg, Campus Hertogstraat, Campus Proximus, Campus Sociale School, nu ook Campus Clenardus, Campus Diepenbeek, Campus Oude Luikerbaan en Campus LiZa Genk.

Wanneer? De minister van Onderwijs geeft ons aanpassingstijd tot de herfstvakantie. Het staat nu al vast dat deze situatie voor al onze campussen aanhoudt tot de Kerstvakantie.

In Diest & Limburg schakelen we stap voor stap over vanaf woensdag 21 oktober. We beginnen met de aula’s en grote klaslokalen. In de loop van volgende week moeten ook alle lesactiviteiten in kleinere groepen aangepast zijn. Tegen 31 oktober opereren alle campussen in Diest en Limburg volledig volgens code oranje.

In Leuven is de omschakeling vorige week al opgestart. (zie ook Update 13 oktober). Vanaf maandag 26 oktober opereren alle Leuvense campussen volledig volgens code oranje.

Hoe pakken we het aan? De wijzigingen in het lessenrooster worden stelselmatig doorgevoerd. Voor studenten: het zal de komende twee weken daarom zaak zijn je lessenrooster dagelijks te checken voor updates. Houd ook Toledo en je UCLL-mailbox in ’t oog voor het laatste nieuws vanuit je opleiding.

 • De lessen die in lokalen voor 60 of meer personen plaats vinden, schakelen over op 1/5 bezetting of gaan volledig online. Dit wordt per campus bekeken.
 • De lokalen voor minder dan 60 personen gaan naar een 1/2 bezetting.
 • De labo’s en practica mogen in code oranje blijven doorgaan in 1/1. Daar verandert er dus niets.

De voorbereidingen voor de omschakeling naar code oranje stonden in de mate van het mogelijke reeds geruime tijd klaar. De concrete invoering ervan zal voor onze medewerkers echter opnieuw een huzarenstukje worden. We vragen daarom geduld en rekenen op jullie begrip.

Wat met telewerk? De aanpassingen betreffen (bepaalde van) de lesactiviteiten – dus ook de navormingen van UCLL Research & Expertise. Om maximaal ruimte te geven aan het onderwijs, opereerden de overige activiteiten van R&E en die van de ondersteunende diensten al volgens strakke principes. Die behouden we: binnen elk team kan er een maximum campusbezetting zijn van 1/3. Om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, vraagt het crisisteam daarbij dat vergaderingen maximaal online worden ingepland.

Catering? Vanaf vandaag zijn er op onze campussen alleen nog broodjes beschikbaar; we bieden geen warme maaltijden meer aan. We houden op elke campus wel ruimtes vrij zodat iedereen nog steeds in veilige omstandigheden kan lunchen.

Events en groepsuitstappen? konden de voorbije weken nog op kleinere schaal doorgaan (denk maar aan de academische opening, de proclamaties, extramuros activiteiten). Dit zal de komende weken sowieso niet meer mogelijk zijn.

 

Update 15 oktober

Het coronanieuws is overal en het is best veel om te behappen. We gaan daarom even in op de meest gestelde vragen in de mailbox van het crisisteam.

Met specifieke vragen over lessenroosters, praktische zaken op de campus of bezorgdheden kan je terecht bij je campusdienst of je opleiding. (De overkoepelende informatie, i.e. de informatie die hetzelfde is voor verschillende opleidingen en campussen, vind je op het intranet. Hou dus zoals steeds de nieuwsberichten in de gaten.)

Installeer Coronalert, de app van de Belgische overheid om snel te weten te komen of je risicocontacten hebt gehad. Want er bestaat altijd een kans dat je onbewust met het virus in aanraking bent gekomen, zelfs al houd je je aan de maatregelen. Op dat moment telt elke minuut en elk contact. Als je de app installeert, kan de contactopsporing vlotter en vooral sneller gebeuren, ook binnen de hogeschool. www.coronalert.be

Bij een besmetting vul je het meldingsformulier van UCLL in (ook als je Coronalert geïnstalleerd hebt!). Met je vragen rond de impact van besmettingen en quarantaine op je studies en werk kan je terecht via tracing@ucll.be. Onze dienst Veiligheid-Gezondheid-Milieu (VGM) kon deze week trouwens extra collega’s (waaronder een arts) toevoegen aan het tracing team van UCLL. Meer mensen dus om de coronabesmettingen op te volgen.

Voor de medewerkers blijft de maximaal 1/3 campusbezetting per team gelden. Dit strakke principe met veel thuiswerk behouden we om op de campus zoveel mogelijk ruimte te geven aan het onderwijs. Om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, vraagt het crisisteam daarbij dat vergaderingen zoveel mogelijk online worden ingepland.

Update 13 oktober

Leuvense campussen naar code oranje

Grotere lesgroepen nog meer online om interactie en praktijk op de campus te kunnen behouden

Al onze Leuvense campussen schakelen volgende week over naar code oranje. De hogeschool doet dit op aangeven van het lokale crisisoverleg van Leuven. Ook in Diest, Diepenbeek, Hasselt en Genk vormt het lokale crisisoverleg het forum waar de beslissing finaal genomen wordt. Daar volgt vooralsnog geen omschakeling naar oranje; onze campussen in Diest en in Limburg blijven dus in code geel.

We zagen het de voorbije dagen allemaal wel aankomen. Toch voelt het hard aan om deze volgende stap te moeten zetten voor onze campussen in Leuven. We beseffen maar al te goed wat dit voor jullie betekent -- jullie: onze studenten en lectoren, maar ook de medewerkers die deze omschakeling op korte tijd weer moeten waarmaken. Het is belangrijk om te beseffen waarom we dit doen: het ene afbouwen om het andere te kunnen behouden. Wij roepen iedereen op om de maatregelen op de campus maar ook buiten de campus goed op te volgen.

Waarom de stap naar code oranje? We verminderen de bezetting van grotere lokalen verder en breiden het aanbod online onderwijs uit. Zo kunnen we de circulatie op en rond de campussen – denk daarbij ook aan het openbaar vervoer – verder beperken. Op die manier verlagen we het risico nog meer opdat de interactieve lesactiviteiten in kleinere groepen en de noodzakelijke labo’s en practica wél nog steeds kunnen doorgaan op de campus.

Wat is ook alweer het verschil tussen de kleurcodes? Bekijk de matrix.

Waar? Campus Gasthuisberg, Campus Hertogstraat, Campus Proximus, Campus Sociale School

Wanneer? We schakelen stap voor stap over in de week van 19 oktober. Vanaf maandag 26 oktober opereren alle Leuvense campussen volledig volgens code oranje. Het staat nu al vast dat deze situatie aanhoudt tot de kerstvakantie.

Hoe pakken we het aan? De lessen die in lokalen voor 60 of meer personen plaats vinden, schakelen over op 1/5 bezetting of gaan volledig online. Dit wordt per campus bekeken. De lokalen voor minder dan 60 personen gaan naar een 1/2 bezetting.

De wijzigingen in het lessenrooster worden stelselmatig doorgevoerd. Voor studenten: het zal de komende twee weken daarom zaak zijn je lessenrooster dagelijks te checken voor updates. Houd ook Toledo en je UCLL-mailbox in ’t oog voor het laatste nieuws vanuit je opleiding.

Voor welke soort van activiteiten? De aanpassingen betreffen (bepaalde van) de lesactiviteiten – dus ook de navormingen van UCLL Research & Expertise. Om maximaal ruimte te geven aan het onderwijs, opereerden de overige activiteiten van R&E en die van de ondersteunende diensten, al volgens strakke principes. Die behouden we.

Catering op de campussen? Dit onderzoeken we nog. Een update volgt via het intranet.

De voorbereidingen voor de omschakeling naar code oranje stonden in de mate van het mogelijke reeds geruime tijd klaar. De maatregelen evolueren echter snel en de concrete invoering ervan zal voor onze medewerkers opnieuw een huzarenstukje worden. We vragen daarom geduld en rekenen op jullie begrip.

 

Update 28 september

We zijn een week ver in een nieuw academiejaar dat, als je de media wat volgt, lijkt gedomineerd te worden door corona. Gelukkig was dat niet het overheersende gevoel bij ons de voorbije dagen. Het deed zowel studenten en docenten merkbaar deugd om terug meer beweging te zien op onze campussen. Ondanks alle mondmaskers, geeft het les geven en volgen in onze lokalen en aula’s ons allemaal weer wat meer ‘ademruimte’. Ook al is het helemaal anders met afstand en verlaagde bezetting: iedereen verkiest duidelijk onderwijs op de campus.

Laag-risico = minder gedoe, en zorg dragen voor mekaar

Dit kan ook alleen maar omdat de maatregelen op onze campussen gericht zijn op laag-risico. Het mondmasker dat je draagt, de handen die je ontsmet, de afstand die je bewaart, de looproutes die je volgt… zorgen ervoor dat als een medestudent of lector in je omgeving besmet is, je zelf minder risico hebt gelopen op een besmetting. En vervolgens ook niet in quarantaine moet. Bij hoog-risico is het een heel ander verhaal. Ziek of niet ziek, je zal bij een hoog-risico contact in quarantaine moeten, wat betekent dat je lessen moet missen, maar ook dat de lesroosters wijzigen,  je zult je familie en bubbel moeten informeren… Een hoop gedoe dus.

Af en toe gaat het mis

En jullie doen dat goed, die maatregelen opvolgen. Maar we hebben de afgelopen week enkele situaties gezien, waar we ons zorgen over maken. Want af en toe gaat het mis, met echter grote gevolgen:

 • De mondmaskers gaan hier en daar af in de les en dat kan niet. Mondmaskers zijn overal op de campus verplicht.
 • In het studentenrestaurant worden tafels en stoelen verschoven. Op die manier kan de veilige afstand niet meer gegarandeerd worden. Laat ze dus staan.
 • Een bubbel met je kot-studenten? Die geldt niet op de campus; daar moet je de afstand bewaren.

Geen versoepeling

De Veiligheidsraad kondigde afgelopen woensdag een aanpassing aan van enkele maatregelen, zoals het aantal contacten in je bubbel. Deze kunnen echter niet doorgetrokken worden naar de hogescholen. Onze campussen zijn te beschouwen als publieke ruimte. Je volgt dus de maatregelen van de campus. Daarom dus dat studenten die bijvoorbeeld in een bubbel zitten op hun kot, dat nauwe contact niet mogen aanhouden op de campus. Daarom dus dat je overal, en dus ook in het studentenrestaurant de afstand bewaart.

Durf mekaar aan te spreken of meld een probleem

Wandelt je klasgenoot de campus binnen zonder mondmasker omdat die afgeleid wordt door een berichtje op de smartphone? Niest je buur uit gewoonte toch in z’n handen zonder die nadien onmiddellijk te ontsmetten? Durf hen daar dan even op aan te spreken. Want soms vergeet iemand in alle drukte een maatregel of vergist zich bij de interpretatie ervan. Elkaar daarin helpen is zorg dragen voor mekaar. Voel je je niet veilig in een bepaalde situatie of zijn er toch problemen? Meld ze dan zeker bij je docent of opleidingsverantwoordelijke (contactgegevens via ucll.be, opleidingspagina’s)

Niemand wil naar code oranje

Zoals je weet, houden we ‘code geel’ aan bij UCLL met een evenwicht van50% les op de campus, 50% online. Maar het nieuwe buzzword lijkt wel ‘code oranje’. Code oranje betekent minder les op de campus. De 50% bezetting moeten we in dat geval dus verder verlagen. De afspraak in Vlaanderen is dat een omschakeling naar code oranje bepaald wordt door het lokale crisisoverleg. Zo is de hogeschool nauw betrokken bij de crisiscellen van Leuven, Diest, Hasselt-Diepenbeek en Genk.  

Natuurlijk hoopt ieder van ons dat de besmettings- en opnamecijfers niet verder stijgen. Maar we kunnen meer dan hopen: we kunnen daar ook iets aan doen. Want die cijfers die we elke dag te horen krijgen, dat zijn mensen, dat zijn wij, jij, je lief, je ouders, oma, opa.... 

Daarom roepen we op om blijvend aandacht te hebben voor de maatregelen. Voor jezelf, voor je omgeving en voor de hele hogeschool.

 

 

Update 16 september:

Overzicht maatregelen, nuttige links per campus, meldingsformulier bij besmetting, etc