Aanvraag voor uitzondering nieuwe student

Om je leerkrediet op te vragen surf naar: Mijn Burgerprofiel.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
De commissie voor uitzonderingen kent jou niet persoonlijk. Wees dus concreet en beschrijf je situatie voldoende uitgebreid. Vraag eventueel hulp aan een van je begeleiders met het samenstellen van je dossier. Hulpvragen kunnen zijn: • wat is er gebeurd waardoor je onvoldoende resultaten haalde, • waarom heb je bepaalde kansen niet kunnen opnemen, , • wat maakte dat er sprake was van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden of onvoorziene drempels, • heb je je problemen met iemand van de opleiding besproken, • welke stappen heb je afgelopen jaar genomen om je problemen op te lossen, • wat is er veranderd in je situatie waardoor je studie wel succesvol zal zijn, • welke initiatieven heb je al genomen om sterker te worden, • welke concrete acties neem je komend academiejaar om een betere studievoortgang te bekomen, • …
Gelieve hier de nodige bewijsstukken toe te voegen, bv. doktersattesten, afwezigheidsattesten, erkenning van je bijzondere statuut, bewijzen van gevolgde of toekomstige begeleiding. Indien u geen bewijsstukken toevoegt, kan uw dossier niet goedgekeurd worden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Indien je geen examenresultaten toevoegt, kan je dossier niet goedgekeurd worden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg printscreens toe van de resultaten in die opleidingen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
CAPTCHA
Deze vraag is er om automatische spam inzendingen te voorkomen.
4 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.